Fundats

Fondens formål er, at uddele de midler som Fondens kapital afkaster og vedligeholde mindet om stifterne, Margrethe og Johs. F. la Cour. Disse formål er inddelt i 4 hovedkategorier:

A: Til fordel for lokalsamfundene
B: Til fordel for virksomhederne, som stifterne oprettede
C: Indsamlinger
D: Stifternes minde

A. Til fordel for Lokalsamfundene:
I følgende lokalsamfund, hvori de af stifterne oprettede virksomheder stadigvæk drives: Pindstrup, Ryomgård, Sdr. Kongerslev, Sulsted, Stenvad, Auning og Løgumkloster,

  1. ydes støtte til almennyttige formål såsom: Kirker, private skoler, børnehjem, sociale institutioner, museer, sport og idræt samt parkanlæg, offentlige såvel som private,
  2. ydes hjælp til kronisk syge personer, såvel direkte til de pågældende som til institutioner til fordel for sådanne. Personer eller efterkommere af personer, der er eller har været ansat i de af stifterne oprettede eller drevne virksomheder, jfr. nedenfor under litra B, skal have fortrinsret til hjælpen, uanset om de stadig bor i de ovennævnte lokalsamfund.

 B. Til fordel for virksomhederne, som stifterne oprettede:

Pindstrup Mosebrug A/S
Novopan Træindustri A/S
Tronholm Flisefabrik A/S
Jiffy-Pot A/S
Foderpillefabrikken LYPI A/S
Sønderjysk Tørreindustri A/S

  1. ydes støtte til forskning samt løsning af andre særlige opgaver, som er af betydning for virksomhederne eller de industrierhverv, virksomhederne tilhører, 
  2. ydes hjælp til medarbejdere, der har været ansat i de ovenfor nævnte virksomheder, og som p.g.a. sygdom eller andre sociale begivenheder har behov for hjælp udover, hvad der kan opnås fra det offentlige.

C. Indsamlinger: 
Til sociale, humane og kulturelle formål, som henvender sig til offentligheden med en godkendt indsamling, ydes bidrag uden de under punkt A og B angivne begrænsninger af modtagerkredsen.

D. Stifternes minde:
Til vedligeholdelse af mindet om stifterne og deres indsats kan bestyrelsen bevilge midler

  1. til sikring af arkiver, herunder billeder og film, som vedrører stifterne og deres virke.
  2. til opsøgning og bearbejdning af viden om stifterne.
  3. til vedligeholdelse af stifternes og deres forfædres gravsteder.
 

 

 
 

 

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup ved Elisabeth Rantzau - Rosenvoldvej 21 - 7140 Stouby
telefon 7569 1158 - mobil 4036 1158 - mail post@lacourfonden.dk