Ansøgning

Hvem kan søge? 
Enhver kan søge om støtte, såfremt det påtænkte område ligger inden for fundatsen Hvordan søger man?
Ansøgning sendes pr. brev til formanden. Ansøgningen skal indeholde informationer om:

– Formål og baggrund for projektet
– Projektets ansvarlige institutioner/personer
– Finansieringsplan, herunder oplysninger om egenfinansiering,
offentlige bidrag fra andre fonde samt øvrige finansieringskilder.
Ved større projektansøgninger angives hvilket del-beløb, der søges støtte til
– Kontonummer og kontoindehaver, hvortil donationen kan overføres

Der må påregnes svartid på 3 – 5 uger.

Uddeling sker ved fondens bestyrelsesmøder ultimo april og ultimo november.

Ansøgningsfrister er henholdsvis 1. april og 1. november. Ansøgninger skal være fonden i hænde inden disse datoer. For sent ankomne ansøgninger vil få afslag og går ikke videre til næste bestyrelsesmøde.

Hvad ydes der ikke støtte til?
Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration og generelle indsamlinger samt privatpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

 

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup ved Elisabeth Rantzau - Rosenvoldvej 21 - 7140 Stouby
telefon 7569 1158 - mobil 4036 1158 - mail post@lacourfonden.dk