Ansøgning

Hvem kan søge? 
Enhver kan søge om støtte, såfremt det påtænkte område ligger inden for fundatsen Hvordan søger man?
Ansøgning sendes pr. brev til formanden.

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer:

– Formål og baggrund for projektet, herunder budget for hele projektet
– Projektets ansvarlige institutioner/personer
– Projektets forventede start- og slutdato
– Finansieringsplan, herunder oplysninger om egenfinansiering,
offentlige bidrag fra andre fonde samt øvrige finansieringskilder.
Ved større projektansøgninger angives hvilket del-beløb, der søges støtte til
– Kontonummer og kontoindehaver, hvortil donationen kan overføres
– Kontaktinformation, herunder telefon, email og adresse

Der må påregnes svartid på 3 – 5 uger.

Uddeling sker ved fondens bestyrelsesmøder ultimo april og ultimo november.

Ansøgningsfrister er henholdsvis 1. april og 1. november. Ansøgninger skal sendes med almindelig post (ikke via email) og skal være fonden i hænde inden ovennævnte datoer. For sent ankomne ansøgninger vil få afslag og går ikke videre til næste bestyrelsesmøde.

Hvad ydes der ikke støtte til?
Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration og generelle indsamlinger samt privatpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

 

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup ved Elisabeth Rantzau - Rosenvoldvej 21 - 7140 Stouby
telefon 7569 1158 - mobil 4036 1158 - mail post@lacourfonden.dk