Hvem kan søge?

 

Fonden yder støtte til almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed.

Eksempelvis til kirker, private skoler, børnehjem, sociale institutioner, museer, sport og idræt samt parkanlæg, offentlige såvel som private.

Derudover ydes der også hjælp til kronisk syge personer i lokalområderne, såvel direkte til de pågældende som til institutioner til fordel for sådanne.

Særligt personer eller efterkommere af personer, der er eller har været ansat i de af stifterne oprettede eller drevne virksomheder, som p.g.a. sygdom eller andre sociale begivenheder har behov for hjælp har mulighed for at søge støtte fra Fonden. 

DK-kort

   

 

 

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup ved Elisabeth Rantzau - Rosenvoldvej 21 - 7140 Stouby
telefon 7569 1158 - mobil 4036 1158 - mail post@lacourfonden.dk