Historie

Mosebrugets grundlægger, Johannes Faurschou la Cour, blev født på proprietærgården ”Skærsø”
ved Ebeltoft den 21. juni 1880.

Samme dag døde hans mor i barselsseng, og hun efterlod sig mand og fem børn. Tre år senere giftede hans far sig igen, og han fik 9 yngre halvsøskende. Den ældste søn og storebror skulle arve gården, de to andre brødre fik gode uddannelser. Johs. F. la Cour blev hjemme og arbejdede i landbruget, hvor han  bl.a. lærte at passe gårdens tørveskær.

Da la Cour som 25-årig blev myndig den 21. juni 1905, fik han arven efter sin mor udbetalt. Arven var på omkring 4.000 kroner. Dengang nok til at købe Vinholtgården på Ringsø ved Pindstrup. Vinholtgården var en ejendom med tørvegrave.

Johs. F. la Cour ville være selvstændig mosebruger, og efter at have tjent som karl på forskellige gårde, løste han næringsbrev på sin 25-års fødselsdag. Senere købte han gården ved Pindstrup Station, hvor han bosatte sig og opbyggede virksomheden Pindstrup Mosebrug.

I dag er det Novopan Træindustri, der fylder mest på ejendommens oprindelige jorde, mens Pindstrup Mosebrug, der i mellemtiden er blevet en international virksomhed, har sit firma-hovedkontor på et af de gamle matrikelnumre.
Læs mere om Pindstrup Mosebrug her 

I 1909 blev Johannes F. la Cour gift med Margrethe Jensen fra Ringkøbing.

I 1957 stiftede de Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, der har almennyttige formål i lokalsamfundet omkring virksomheden Pindstrup Mosebrug som et af sine hovedformål.

 

 
 
 

 

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup ved Elisabeth Rantzau - Rosenvoldvej 21 - 7140 Stouby
telefon 7569 1158 - mobil 4036 1158 - mail post@lacourfonden.dk